www.bip.gov.pl                                                                                                                                www.piwet.grudziadz.com.pl

Strona Główna > Nabór pracowników / Nabór pracowników - inspektor weterynaryjny 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Status prawny 
- Zadania PIW 
- Regulamin organizacyjny   
- Pracownicy PIWET  
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje
- Materiały szkoleniowe 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Polityka prywatności
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu

*        Powiatowy Lekarz Weterynarii
*        poszukuje kandydatów na stanowisko:
*        inspektor weterynaryjny
*        do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
*        

 

*        W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

*        Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Grudziądzu
Miejsce wykonywania pracy:

*        Grudziądz
*       
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu
ul. Dąbrowskiego 11/13
86-300 Grudziądz
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

*        nadzór nad zwalczeniem chorób zakaźnych,
*        nadzór nad przeprowadzeniem badań kontrolnych zakażeń zwierząt,
*        prowadzenie dokumentacji w ramach nadzoru oraz sporządzanie
sprawozdań,
*        wymiana informacji o których mowa w przepisach krajowych i UE,
*        sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem zwierząt do obrotu,
*        nadzór nad ochroną dobrostanu zwierząt,
*        wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
*        prowadzenie postępowania administracyjnego w stadach zakażonych i w
stadach zanjdujących się na obszarach zapowietrzonych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- reprezentacja urzędu,
- praca poza siedzibą urzędu


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca w terenie
- praca przy komputerze

Inne
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy
wstępnej.Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie
zniszczone.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

*        wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
*        doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w
obszarze związanym z weterynarią

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

*        życiorys i list motywacyjny
*        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji
*        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
*        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
*        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
*        kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
*        prawo jazdy kategorii ''B''

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

*        Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku
kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w
przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

11-05-2012

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Dąbrowskiego 11/13
86-300 Grudziądz


Inne informacje:


Informacji można uzyskać pod numerem tel.
( 56)46 248-44


ilość odsłon: 15356
wytworzył: Rybczyńska Wiesława 2012-04-13
wprowadził: Stodolski Marcin 2012-04-13 12:09:27
ostatnia zmiana: Stodolski Marcin
2012-04-13 12:09:27
 

Redaguje: Marcin Stodolski, Informatyk, ul. Dąbrowskiego 11/13, 86-300 Grudziądz, tel. 56 46 248 44, fax: 56 056 46 446 97 , email:informatyk@piwet.grudziadz.com.pl